Содержание

трудовий, страховий, пенсійний — Юридический портал Украины

Пенсійне та соціальне законодавство, а також пов’язані з ними нормативні акти, містять кілька різновидів стажу роботи, в тому числі:

 • трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії
 • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)
 • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії
 • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України

З введенням страхового стажу (01.01.2004 року) стало не важливо, скільки людина фактично працювала — значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї до Пенсійного фонду. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового стажу. Після зазначеної дати для розрахунку пенсії має значення період сплати страхових внесків.

Який стаж потрібен для пенсії?

Пенсійна реформа суттєво змінила умови виходу на пенсію для українців. Зокрема, були переглянуті вимоги до пенсійного віку і кількості років страхового стажу. Станом на поточний рік піти на пенсію громадяни України можуть в 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого за роки трудової діяльності страхового стажу.

Що входить в пенсійний (страховий) стаж?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду у страховий стаж пенсіонера зараховується:

 • строкова служба в армії
 • догляд за дитиною-інвалідом
 • військова (не строкова) служба
 • відпустка по вагітності та пологам
 • відпустка по догляду за дитиною до 3 років
 • строкова альтернативна (невійськова) служба
 • перебування на фронті або участь у бойових діях
 • період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби
 • інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання
 • виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
 • служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України
 • строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю
 • догляд за інвалідом I групи, престарілим, що вимагає постійного догляду (по МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина

Додатково до вищевказаних пунктів в період до 1 січня 2004 року в пенсійний стаж згідно чинного тоді Закону «Про пенсійне забезпечення» включаються:

 • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
 • період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років)
Які документи підтверджують пенсійний стаж?

Нарахування та підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів (довідок підприємств, установ і організацій, а також даних держархівів). Після 1 липня 2000 року розрахунок пенсійного стажу проводиться суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді.

Більш детальна інформація про документи і способи підтвердження стажу для пенсії.

Як розраховується пенсійний стаж при нарахуванні пенсії?

Пенсійний стаж в Україні обчислюється в місяцях. При цьому, неповний місяць роботи може бути зарахований до страхового стажу в повному обсязі, якщо сума сплачених за цей місяць внесків до Пенсійного фонду не менше мінімального страхового внеску. Якщо з яких-небудь причин страховий внесок був сплачений в меншому розмірі, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати (проводиться співробітниками ПФ за зверненням працівника). Без здійснення доплати, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам (за встановленою законодавством формулою).

Який розмір страхового внеску у 2019 році для фізичної особи?

З січня 2011 року в Україні діє Єдиний соцвнесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Единый социальный взнос), який замінив собою чотири раніше існуючих обов’язкових державних соціальних збори: пенсійний, соцстрах (лікарняні), «безробіття» та «нещасний випадок».

З 01.01.2016 року для всіх категорій платників встановлена єдина ставка ЄСВ — 22%.

Чи враховується безперервність стажу при розрахунку пенсії?

На даний момент безперервність стажу роботи при призначенні пенсії не дає ніяких пільг. Зараз тривалість безперервної роботи має значення хіба що для медичних і соціальних працівників, так як за безперервність стажу їм передбачені надбавки до зарплати. Крім того, деякі підприємства для утримання цінних кадрів за свій рахунок проводять виплати різних премій: кращий працівник, винагорода за вислугу років, додаткова відпустка тощо.

Чи буде враховуватися стаж, отриманий за кордоном при оформленні пенсії в Україні?

Особливості врахування стажу, отриманого за кордоном, залежать від наявності міжнародних договорів про пенсійне забезпечення між Україною та державою, в якій українці працюють. Так, наприклад, при призначенні пенсії в Україні враховується страховий стаж, отриманий в країнах ближнього зарубіжжя: Вірменія, Грузія, Казахстан, Російська Федерація, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменістан, Киргизстан. З цими державами у нас укладені так звані територіальні договори, тобто пенсія призначається відповідно до чинного законодавства держави, на території якої пенсіонер проживає.

Між Україною, Латвією, Естонією, Литвою, Болгарією, Словаччиною, Польщею, Румунією, Іспанією, Португалією, Угорщиною, Чехією і Монголією діють так звані пропорційні договори про пенсійне забезпечення. Ці угоди передбачають пропорційне фінансування пенсійних виплат, тобто кожна країна платить пенсію за частину трудового стажу, отриманого на її території, пропорційно пенсійним внескам та заробітній платі. При цьому, розмір доходу (заробітку) визначається виходячи з офіційно встановленого курсу на момент призначення пенсії. Перевірка і підтвердження стажу компетентними органами відповідної країни здійснюється Пенсійним фондом за запитом пенсіонера, із зазначенням точної адреси підприємства і його назви.

Робота за кордоном не враховується при нарахуванні пенсії, якщо між Україною та іноземною державою немає договору про соціальне та пенсійне забезпечення (Німеччина, Італія, Ізраїль).

Що робити, якщо не вистачає мінімального страхового стажу для призначення пенсії?

Згідно до ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» наявність у людини мінімально необхідного страхового стажу дає їй право на оформлення пенсії після досягнення встановленого віку. При відсутності потрібного трудового стажу для призначення пенсії, можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Це дасть можливість докупити страховий стаж.

Придбання відсутнього страхового (пенсійного) стажу шляхом доплати ЄСВ до Пенсійного фонду України проводиться відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Перелік осіб, які мають право на добровільну участь у солідарній і/або накопичувальній пенсійній системі визначено статтею 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

 • особи з 16 років, які не підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню відповідно до ст. 11 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та працюють в Україні
 • громадяни України, які постійно проживають або працюють за кордоном

Таким чином, період, за який були виплачені єдині страхові внески, буде зарахований до пенсійного стажу. Умови такої участі, розмір внесків і періодичність їх виплати визначаються відповідним договором з ПФ. Якщо пенсіонер не набув необхідного для пенсії страхового стажу, органами соціального захисту населення йому може бути призначена держдопомога згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію».

Як і за скільки можна купити стаж для пенсії?

Купити стаж в Пенсійному фонді не складно — головне правильно розрахувати скільки років страхового стажу треба докупити щоб мати можливість отримувати пенсію, а не соціальні виплати. Визначитися з кількістю відсутнього стажу допоможуть співробітники ПФ при проведенні попередньої калькуляції розміру пенсії (за зверненням пенсіонера). Також провести обчислення можна самостійно за допомогою програми «Пенсійний калькулятор».

Скільки потрібно заплатити за пенсійний стаж? Питання актуальне і цікавить багатьох українців, особливо в зв’язку з проведеною пенсійною реформою і збільшенням кількості страхового стажу для набуття права виходу на пенсію. Тому, для більшої наглядності, наведемо приклад розрахунку:

Припустимо для отримання пенсії людині не вистачає 1 року (тобто 12 місяців) страхового стажу. Обчислення розміру доплати здійснюється за формулою:

Д = С × К × М, де:

 • Д – доплата за бракуючий пенсійний стаж
 • С – страховий внесок з мінімальної заробітної плати за ставкою ЄСВ — 22%
 • К – коефіцієнт вартості компенсації, який застосовується при одноразовій сплаті
 • М – кількість місяців стажа, яких не вистачає для пенсії

Отже, з 01.01.2019 по 31.12.2019 мінімальна зарплата становить 4173 гривні. Мінімальний страховий внесок за 22% ставкою ЄСВ (918,06 грн.) З урахуванням коефіцієнта, який застосовується при одноразовій сплаті (за 1 рік — 2) дорівнює 1836,12 грн.

Таким чином, сума, яку необхідно у 2019 році сплатити в ПФ за покупку одного року стажу становить 22033,44 грн. (12 місяців × 1836,12).

Зверніть увагу, що через підвищення мінімальної заробітної плати, розмір компенсації за кожен куплений рік страхового стажу буде збільшуватися.

www.lawportal.com.ua

Калькулятор стажу

Всі експерти редакції колись працювали у кадрових службах, тож знають із власного досвіду, наскільки кропітка і важлива ваша робота. А оскільки колишніх кадровиків не буває, ми раді потішити вас онлайн сервісом, який виконає самотужки частинку вашої роботи. Калькулятор допоможе при розрахунку різних періодів трудового стажу. Просто внесіть необхідні дані.

Корисні таблиці:

Знайомтеся — це калькулятор розрахунку стажу

Чим він буде корисний?

Калькулятор стажу онлайн виконує різні ролі. Ви можете його використовувати як:

 • калькулятор розрахунку загального стажу (від прийняття до звільнення),
 • калькулятор розрахунку страхового стажу для лікарняних (до 01.01.2011),
 • калькулятор страхового стажу для пенсії (до 01.01.2004).

За його допомогою визначите стаж роботи на підприємстві, за спеціальністю, для надбавки за вислугу років.
Калькулятор стажу роботи не тільки порахує стаж за датами прийняття (переведення) і звільнення, а за потреби — ще й підсумує у роках, місяцях, днях.

Якщо періоди роботи частково збігаються, виключить період, що дублюється.

Розрахувати ➤➤➤

Примітка: при підрахунку стажу з коефіцієнтом 1,5 програма заокруглює дробові значення не за математичним правилом (якщо 0,5 — у більший бік), а в менший бік

Для розрахунку кількості календарних днів програма використовує середню кількість днів у місяці — 30.

Ірина Іванченкошеф-редактор журналів «Кадровик-01», експертно-правової системи «Expertus: Кадри»

Новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою від 21.08.2019 № 823. Хто і як відтепер має право перевіряти дотримання законодавства? Які штрафи накладаються за невтішні результати перевірок?

www.kadrovik01.com.ua

Калькулятор стажу, калькулятор відпусток та ін.

Переваги нових удосконалених онлайн-калькулятора стажу та онлайн-калькулятора відпусток
 • Працюють на будь-якому комп’ютері.
 • Їх не потрібно скачувати і встановлювати на свій комп’ютер, а отже, у разі розширення функціоналу калькуляторів,
  ви завжди користуватиметеся найновішими версіями.
 • Удосконалені алгоритми підрахунку зводять нанівець можливість похибки.
 • Красиві та зручні у користуванні.
 • Абсолютно безпечні для Вашого комп’ютера, на відміну від багатьох інших калькуляторів, які запускаються через .exe-файл.
 • Стануть у пригоді кадровику, ейчару, бухгалтеру, банківському працівникові, спеціалісту Пенсійного чи соціального фонду,
  а також будь‑кому з пересічних і зовсім непересічних громадян.
 • Дати можна вводити у будь-який зручний для вас спосіб: copy&paste для формату дд.мм.рррр, за допомогою вбудованого календарика або з клавіатури.
 • Введені Вами дані збережуться доти, доки не очистите поля, але бачити ці дані зможете лише Ви.
 • Калькулятор стажу, крім того, дає змогу надовго зберігати результати розрахунків − їх варто лише роздрукувати.
Як користуватися новим удосконаленим онлайн-калькулятором стажу
 • Введіть дати початку і кінця періоду у першу форму калькулятора стажу та отримайте результат.
 • Щоб обрахувати декілька періодів, використовуйте кнопку "Додати ще один період".
 • При підрахунку стажу для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності кінцевою датою останнього періоду має бути переддень відкриття листка непрацездатності.
 • Щоб виключити якийсь період з розрахунків, просто зніміть галочку навпроти нього. Включення галочки поверне період "на місце", вводити дати повторно не доведеться.
 • Якщо обчислюєте стаж для декількох осіб і хочете зберегти отриманий результат, то введіть ім’я особи у відповідне поле, а завершивши підрахунки, роздрукуйте сторінку.
 • Якщо результат не потрібно роздруковувати і зберігати, то вводити ім’я немає сенсу.
 • Кнопка "Очистити" видалить усі введені дані та результат.
 • У разі, коли є необхідність до обчисленого нині страхового стажу додати раніше обчислений страховий стаж, скористайтеся, будь ласка, другою із запропонованих нами форм калькулятора стажу.
 • Для цього у поля білого кольору введіть числа, які відповідають кількості років, місяців та днів раніше обчисленої частини страхового стажу. Обчислений нині стаж Ви бачитимеме у першому рядку, у полях сірого кольору.
 • Цю ж форму калькулятора стажу використовуйте і тоді, коли потрібно "сплюсувати" дві і більше обчислених раніше частини будь-якого стажу.
 • Щоб виключити якусь частину стажу з розрахунків, просто зніміть галочку навпроти неї. Включення галочки поверне частину стажу "на місце", вводити її тривалість повторно не доведеться.
Як користуватися новим удосконаленим онлайн-калькулятором відпусток
 • Введіть дату першого дня відпустки і тривалість відпустки — онлайн-калькулятор відпусток визначить останній день відпустки.
 • Обчислюючи щорічні основну та додаткові відпустки, а також відпустку працівникам, які мають дітей, включайте галочку про неврахування святкових та неробочих днів до тривалості відпустки.
 • Якщо знаєте тривалість відпустки і день, коли вона має закінчитися, то онлайн-калькулятор допоможе Вам визначити дату першого дня відпустки.
 • Якщо Вам відомі перший та останній дні відпустки, онлайн-калькулятор стажу визначить її тривалість у календарних днях.
 • Щоразу маємо задачу з одним невідомим.
 • При заповнених будь-яких двох з трьох наявних полів, які призначені для введення даних, третє поле блокується і Ви бачите результат.
Це важливо
 • На разі нові удосконалені онлайн-калькулятор стажу та онлайн-калькулятор відпусток запущено у тестовому доступі.
 • У майбутньому онлайн-калькулятори працюватимуть так само добре, а можливо й ще краще, хоча передзапускові тестування
  не виявили помилок у розрахунках ні малих, ні великих періодів.
 • Онлайн-калькулятори від HRzone.com.ua завжди будуть безплатними.
 • Книга скарг і пропозицій щодо нових удосконалених онлайн-калькулятора стажу та онлайн-калькулятора відпусток знаходиться тут.
 • Ми уважно поставимося до усіх ваших побажань щодо розширення функціоналу онлайн-калькуляторів, а також
  до усіх ваших зауважень щодо їх роботи, якщо такі будуть. Пишіть відгуки і хороші, і погані, не лінуйтеся.
 • Нам також цікаві ваші пропозиції щодо необхідності розроблення інших інструментів, які допоможуть у вашій роботі. Чекаємо.

Якщо Вам сподобалися ці онлайн-калькулятори, поділіться ним з друзями чи колегами. Кнопки розміщено зліва. Дякуємо!

Також навідуйтесь до нашого корпоративного блогу.

hrzone.com.ua

Калькулятор стажу

Всі експерти редакції колись працювали у кадрових службах, тож знають із власного досвіду, наскільки кропітка і важлива ваша робота. А оскільки колишніх кадровиків не буває, ми раді потішити вас онлайн сервісом, який виконає самотужки частинку вашої роботи. Калькулятор допоможе при розрахунку різних періодів трудового стажу. Просто внесіть необхідні дані.

Корисні таблиці:

Знайомтеся — це калькулятор розрахунку стажу

Чим він буде корисний?

Калькулятор стажу онлайн виконує різні ролі. Ви можете його використовувати як:

 • калькулятор розрахунку загального стажу (від прийняття до звільнення),
 • калькулятор розрахунку страхового стажу для лікарняних (до 01.01.2011),
 • калькулятор страхового стажу для пенсії (до 01.01.2004).

За його допомогою визначите стаж роботи на підприємстві, за спеціальністю, для надбавки за вислугу років.
Калькулятор стажу роботи не тільки порахує стаж за датами прийняття (переведення) і звільнення, а за потреби — ще й підсумує у роках, місяцях, днях.

Якщо періоди роботи частково збігаються, виключить період, що дублюється.

Розрахувати ➤➤➤

Примітка: при підрахунку стажу з коефіцієнтом 1,5 програма заокруглює дробові значення не за математичним правилом (якщо 0,5 — у більший бік), а в менший бік
Для розрахунку кількості календарних днів програма використовує середню кількість днів у місяці — 30.

Ірина Іванченкошеф-редактор журналів «Кадровик-01», експертно-правової системи «Expertus: Кадри»

Новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою від 21.08.2019 № 823. Хто і як відтепер має право перевіряти дотримання законодавства? Які штрафи накладаються за невтішні результати перевірок?

www.kadrovik01.com.ua

Онлайн-калькулятор відпусток

Новий удосконалений онлайн-калькулятор відпусток — ще одна безплатна програма, яку спеціалісти HRzone.com.ua розробили спеціально для кадровиків, ейчарів та бухгалтерів із заробітної плати. Втім, певні, що програма сподобається та стане у пригоді не лише користувачам названих категорій. Онлайн-калькулятор відпусток настільки зручний, що кожен з нас із задоволенням користуватиметься ним при плануванні своїх відпусток.

За допомогою онлайн-калькулятора відпусток Ви можете рахувати у будь-якому напрямі і визначити:

 1. останній день відпустки, якщо задасте її перший день та тривалість,
 2. перший день відпустки, якщо задасте її останній день та тривалість,
 3. тривалість відпустки у календарних днях, якщо задасте її перший та останній дні.

Онлайн-калькулятор допоможе Вам обчислити відпустки різних видів — і ті, до тривалості яких не враховуються святкові та неробочі дні, і ті, які обчислюються без пропуску святкових та неробочих днів.


Стаття 73 Кодексу законів про працю України. Святкові і неробочі дні

Встановити такі святкові дні:
1 січня - Новий рік
7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 травня - День праці
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.

За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.


Якщо хочете поділитися цим калькулятором з колегами чи друзями, − кнопки бачите зліва.
А якщо хочете, щоб ми повідомляли Вас про наші інші безплатні розробки для кадровиків
і не тільки, − залиште свій e-mail:

Також навідуйтесь до нашого корпоративного блогу.

hrzone.com.ua

Калькулятор стажа работы по трудовой книжке онлайн 2019

При расчете размера будущей пенсии или пособия по временной нетрудоспособности не обойтись без нашего онлайн-калькулятора. Определите стаж работы за несколько секунд.